Uygulama İmar Planı Hak. (Haliliye/Diphisar)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Diphisar Mahallesi 121 ada 1 nolu parsel ve 122 ada 1 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde "Güneş Enerji Santrali" yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 606 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazıın İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarih ve 566 sayılı karan ile onanmıştır.

3194 saydı imar kanunu'nun 8/b maddesi \e Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama imar planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 19/12/2017

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı