Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ. (Haliliye/Sırrın)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi parsel no:1002 ve 2607'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarih ve 562 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 19/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı