NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (EYYÜBİYE-KENDİRCİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi, Kendirci Mahallesi, 101 ada 3 nolu parsel ve çevresi üzerinde mevcut Nazım İmar Planında "Depolama Alanı (Zirai Donatım)" alanı olarak planlı alanın “Akaryakıt Servis ve LPG İkmal İstasyonu” ve “Özel Koşullu Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 11/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı