UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-ÇAMAURLU)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Çamurlu Mahallesi Ada no:121 Parsel no:5-6-7-8 de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2015 tarih ve 592 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Tarımsal Hayvansal Tesis Alanı" olarak planlanmasına yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 530 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama imar planı , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 16/01/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı