NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-ESENTEPE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Çevik Kuvvet kavşak projesinin imar planına işlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarih ve 565 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 14/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı