Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ.(HARRAN-HARRAN MAH.)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Harran İlçe Merkezi Harran Mahallesi 637 numaralı parsel üzerinde “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 551 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 04/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı