Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ. (HALİLİYE-GÜLVEREN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi, Gülveren Mahallesi, 210 ada 12 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan alanda mevcut İmar Planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak  planlı alanın "Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Alanına"  dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 556 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 04/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı