Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ. (SİVEREK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Siverek İlçe Merkezi için Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol ve kavşak projelerinin işlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 554 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 04/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı