KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ (EYYÜBİYE-KALEBOYNU)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Kaleboynu Mahallesi sınırları içerisinde “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” içinde yer alan Ada no:658 Parsel no:3’de kayıtlı alan üzerinde 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Teklif Dosyası Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih 393 sayılı kararı ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2017 tarih  295 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 06/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı