UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ(HALİLİYE_EYYÜBİYE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye ve Eyyübiye İlçeleri sınırları içinde yer alan  Mardin-Akçakale Çevre Yolu Aydınlatma Projesi kapsamında tesis edilecek  Trafo yerlerinin uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 535 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 01/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı