NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (HALİLİYE_YENİŞEHİR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada No:1005,1006,1007,1008'de kayıtlı alanda hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Teklifi teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 549 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı