NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ(HALİLİYE_SÜLEYMANİYE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye ilçesi Süleymaniye mahallesi 209 ada 49 nolu parselde kayıtlı alanda hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 547 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı