NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ(BİRECİK_MEYDAN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi Ada No:540 Parsel No:1’de kayıtlı alanın Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 2015/440 esas, 2017/444 kararı doğrultusunda ''Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı'' olarak düzenlenmesi, bu alana eşdeğer olarak Birecik İlçesi Meydan Mahallesi Ada No:71 Parsel No:38’de kayıtlı  taşınmazın ''Kamu Hizmet Alanı'' olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 543 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 01/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı