NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (EYYÜBİYE_YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlgi yazıda belirtilen İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Ada no:4169 Parsel no:23 ve Parsel no:485,723,745 nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 521 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 01/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı