EYYÜBİYE-KÜLTÜR YOLU

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan  Balıklıgöl-Hz. Eyüp Peygamber Makamı Arası Kültür Yolu İmar planında   hazırlanmış 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı  Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikli teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 539 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı