Haliliye Dağeteği 2. Etap 18. madde uygulaması

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz, (Merkez) Haliliye ilçesi Güzelyurt ( köyü) mahallesi 47, 48, 54, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 181, 182, 186, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 216/A, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 509, 510, 529, 530, 535, 536, 604, 605, 606, 607, 635, 648, 654, 655, 656 ve 657 nolu parseller ile Ada/Parsel: 188/1, 197/2, 208/1,2, 209/1,2,3,4,5, 210/1,2,3,4,5,6, 211/1,2,3,4,5,6,7,8,9, 365/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 366/1,2,3,4,5,6,7,8,9, 956/1, 957/1, 958/1, Dağeteği (köyü) mahallesi 146, 147, 145, 148, 362, 363, 364, 375, 410, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 456 ve 650 nolu parseller ile Ada/Parsel: 101/2,3, 157/1, 367/1,2, 924/2,3,4,5, 925/1, 932/1, 934/2, 935/1, 936/3, 942/1,2,3, 943/3, 954/1,2, 963/1,2,3, Sırrın (köyü) mahallesi 430, 436, 438, 439, 440, 2375, 2376, 2415, 2429, 2465, 2466, 2474, 2607 ve 2608 nolu parseller, Karaköprü ilçesi Karaköprü (köyü) mahallesi 2253 nolu parsel ile Ada/Parsel: 3389/1 nolu parsel ve Uygulama sahasında içerinde bulunan İlköğretim Alanı (163 ada 1 nolu parsel), Camii Alanı (107 ada 3 nolu parsel, 126 ada 3 nolu parsel, 130 ada 1 nolu parsel, 132 ada 3 nolu parsel, 165 ada 2 nolu parsel ve 183 ada 2 nolu parsel), Pazar Alanı ( 183 ada 1 nolu parsel) DOP'tan Maliye Hazinesi adına tesciline. İlgili imar uygulamasına ait 11 nolu düzenleme sahası olarak belirlenen alanda; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 26.10.2017 tarih ve 424 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

 

Söz konusu alana ait Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planı, Güzelyurt ( köyü) mahallesi 47, 48, 54 ve 128 nolu parseller, Dağeteği (köyü) mahallesi 146, 148, 362, 363, 364, 375, 437, 438, 439, 440 ve 441 nolu parseller ile Sırrın (köyü) mahallesi 436, 2465 ve 2607 nolu parsellerde Ayırma çapı ve Dağıtım Cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına 1( Bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

            Sayın halkımıza duyurulur. 27/11/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı