NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (SİVEREK-KARAKOYUN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Siverek ilçesi Karakoyun Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Siverek Belediyesine ait 680, 681 ve 682 nolu parseller üzerinde mevcut Nazım İmar Planında "Pazar Alanı" ve "Ticaret Alanı" olarak planlı alanın "Kamu Hizmet Alanına " dönüştürülmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 349 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 23/11/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı