NAZIM İMAR PLANI(KARARKÖPRÜ-BATIKENT)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Batıkent Mahallesi Ada No:4415 Parsel No:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yürürlükteki imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 416 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 13/11/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı