NAZIM İMAR PLANI(AKÇAKALE-EKE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Akçakale İlçesi Eke Mahallesi 122 Ada 2 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Tarımsal ve Hayvansal Tesis Alanı yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.20117 tarih ve 447 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı teklifi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 10/11/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı