NAZIM İMAR PLANI DEĞ. ( KARAKÖPRÜ-ALİBABA)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz, Karaköprü İlçesi, Alibaba Mahallesi, 3538 ada 7 nolu parsel üzerinde mevcut İmar Planında  "Konut Alanı" olarak planlı alanın  “Akaryakıt Satış ve Lpg  İkmal İstasyonu” olarak değiştirilmesine yönelik  yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 456 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 31/10/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı