NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-ÇİÇEKTEPESİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Çiçektepesi Mahallesi ada no:105 parsel no:4,5,6,7 ve ada no:106 parsel no:2,3,4'de kayıtlı alan üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 459 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım ve Uygulama imar planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 25/10/2017

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı