UYGULAMA İMAR PLANI(SURUÇ-ALİGÖR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Suruç İlçesi Aligör Mahallesi   Parsel No:789 'da  kayıtlı alan üzerinde onaylı 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2017 tarih ve 443 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama imar planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 25/10/2017

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı