NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-HAYATİ HARRANİ)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Hayatı Harrani Mahallesi Ada no:4858 Parsel no:8 ve Ada no:2610 Parsel no:49 daki alan üzerinde kayıtlı ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Özel Sağlık Tesisi" olarak planlı alanın "Konut Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 452 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 25/10/2017

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı