NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(SURUÇ-HÜRRİYET)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Suruç İlçesi Hürriyet  Mahallesi Ada no:185 Parsel No:28 ve 29 'da  kayıtlı alan üzerinde ''Ticaret Alanı'' olarak planlı Alanın ''Eğitim Tesis Alanı'' olarak düzenlenmesine yönelik  hazırlanmış 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planı ve  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2017 tarih ve 448 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 24/10/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı