NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-YENİŞEHİR)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 2155 Ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde mevcut imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanın "Sağlık Tesisi Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2017 tarih ve 449 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 24/10/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı