NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HİLVAN-YENİMAHALLE)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Hilvan İlçesi Yenimahalle Mahallesi   Ada:27, Parsel No:9,10,12 ve 13'te  kayıtlı  Alan üzerinde  hazırlanmış  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2017 tarih ve 445 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 20/10/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı