NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(SURUÇ-SARAYALTI)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Suruç İlçesi Sarayaltı Mahallesi   Ada:49, Parsel No:1,3,23,24,25,26,29 ve 30'da  kayıtlı Alan üzerinde  hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişik Teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2017 tarih ve 446 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Plan Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 20/10/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı