Etik Komisyonu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereği; 14.10.2019 tarih ve 350/2019 sayılı Başkanlık Olur'u ile oluşturulmuştur.

Başkanlığını Genel Sekreter Mahmut KIRIKÇI' ın üstlendiği komisyonda,

Genel Sekreter Yardımcısı Selami YILDIZ, I.Hukuk Müşaviri Mikdad Lamih ÇELİK ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Abdullah DUT Komisyon Üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Komisyon üyeleri 3 yıl süreyle görevlendirilmiş olup 3 ayda bir toplantı yapacaktır.

Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi ile tanımlanmıştır.

Etik Komisyonunun Görevleri;

  • Yönetmelikte belirlenen ilkelerin işlerliğini sağlamak, etik uygulamaları denetlemek ve değerlendirmek.
  • Görevlilerin görev ve yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun kullanmasını sağlamak.
  • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
  • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

 

Eklenme Tarihi: 16.10.2017 08:54

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı