NAZIM İMAR PLANI (AKÇAKALE-BAYKUŞ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Akçakale İlçesi Baykuş Mahallesi Ada no:109 Parsel no:8’de kayıtlı alan üzerinde “Tarımsal Tesis Alanı(Ham Pamuk ve Çiğit İşleme Tesisi)” kurulmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 347 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 10/10/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı