NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞ.(EYYÜBİYE-KENDİRCİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi 905 ada 4,5,6,7 nolu parseller ve çevresi üzerinde hazırlanmış  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını Değişikliği  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 399 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 06/10/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı