NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖRÜ-BÖLÜCEK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Bölücek Mahallesi Parsel No:30'da kayıtlı alan üzerinde ''Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)'' yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar PlanI ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 345 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 06/10/2017

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı