EKİM AYI MECLİS GÜNDEM YAZILARI

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 09  Ekim  2017 Pazartesi günü saat 14.00'da Esentepe Mahallesi Urfa City AVM (Mozaik AVM) 3. Kat Büyükşehir Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

             İlgililere duyurulur.

G   Ü   N   D   E   M      :

İmar Komisyonuna Havale Edilecek Konular

1-İlimiz Karaköprü İlçesi Karataş   Mahallesi    Ada No:157 Parsel No:1'de  kayıtlı  alan üzerinde  hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Talebi

2-İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe(Maşuk) Mahallesi Ada No:279 parsel no:1,2,3’te kayıtlı alan üzerinde   hazırlanmış 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Plan Değişiklik  talebi.

3-İlimiz Karaköprü İlçesi Ağılcık  Mahallesi    Parsel No:47'de  kayıtlı  alan üzerinde  hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Talebi

4-İlimiz Viranşehir İlçesi Şarkpınar  Mahallesi   Ada No:56 Parsel No:6'da  kayıtlı  alan üzerinde  hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik talebi.

5-İlimiz Karaköprü İlçesi Karataş   Mahallesi    Ada No:130 Parsel No:2'de  kayıtlı  alan üzerinde  hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Talebi

6-İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi ait Ada no:48 Parsel no:1 üzerine kayıtlı alan üzerinde  hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği Talebi

7-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 3959 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parseller üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi

8-İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no:527 Parsel No:3'de  kayıtlı alan üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Talebi

9-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın  Mahallesi Parsel no:1545'te kayıtlı alan üzerinde  hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi.

10-İlimiz Haliliye İlçesi Veysel Karani Mahallesi Ada no:2214 Parsel no:4'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi

11-İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no:31  Parsel no:10-11-12'da kayıtlı alan üzerinde  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi.

12-İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi Ada no:98 ve Parsel no:19-20 de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

13 İlimiz Eyyübiye İlçesi, Kendirci Mahallesi, 101 ada 3 nolu parsel ve çevresi üzerinde  hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklif

14- İlimiz Harran İlçe Merkezi Harran Mahallesi 637 numaralı parsel üzerinde 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği

15- Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Küçükalanlı, Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahalleleri sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Doğusu, Evren Sanayi Batısı arasında kalan alanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı teklif

16- Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Küçükalanlı, Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahalleleri sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Doğusu, Evren Sanayi Batısı arasında kalan alanda hazırlanmış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif

17- Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi sınırları içerisinde mevcut Oto galericiler Sitesine ilave olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklif

İhtisas  Komisyon Raporları …

İmar  Komisyon Raporları …

 ŞUSKİ GENEL KURULU …

 

 

Eklenme Tarihi: 06.10.2017 14:44

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı