NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-GÖLBAŞI)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Gölbaşı mahallesi 767 ada 13 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde ‘Ticaret Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 265 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.maddesi gereğince Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 02/10/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı