NAZIM İMAR PLANI (BOZOVA-YAYLAK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Bozova İlçesi Yaylak Mahallesi 128 ada 1 nolu parsel üzerinde Tarımsal ve Hayvancılık Tesis Alanı(Ham Pamuk Çiğit Ayırma Tesisi) yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 341 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 25/09/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı