NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (EYYÜBİYE-YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlgi yazıda belirtilen İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 485-723-745 parseller üzerinde mevcut imar planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Kültürel Tesis Alanı(Gençlik Merkezi)" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.17 tarih ve 407 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/09/2016

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı