NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Parsel no:849’da kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklif Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017tarih ve 410 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 26/09/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı