NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-ESENTEPE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlgi yazıda belirtilen İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe  Mahallesi  5586 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Resmi Kurum Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 405 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/09/2016

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı