UYGULAMA İMAR PLANI(HALFETİ-KARAOTLAK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi Ada No:171, Parsel No:1’de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 426 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/09/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı