UYGULAMA İMAR PILANI-(BİRECİK-ALMAŞAR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Birecik İlçesi Almaşar Mahallesi Parsel No:591'de  kayıtlı alan üzerinde onaylı 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planı  doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 427 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 03/10/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı