NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (HALİLİYE-BAMYASUYU)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Haliliye İlçesi,  Bamyasuyu  Mahallesi,  Atatürk  Bulvarı,   l26. sokak kenarında  “Park” olarak planlı alanın “Belediye Hizmet Alanı (Toplu Taşıma Transfer İstasyonu ve Depolama Alanı)” olarak değiştirilmesi ve alanın güneyine "Park Alanı" eklenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 351 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 14/09/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı