NAZIM İMAR PLANI (SİVEREK-BAŞDEĞİRMEN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Siverek İlçesi, Başdeğirmen Mahallesi 106 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Dinlenme Tesisi)" yapılmasına yönelik  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 350 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 14/09/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı