NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (HARRAN-YENİDOĞAN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Harran İlçesi Yenidoğan Mahallesi 294 ve 299 nolu parseller üzerinde Güneş Enerji Santrali(Enerji Üretim Alanı) yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 02/08/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı