NAZIM İMAR PLANI (BOZOVA-İNCİRLİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz, Bozova İlçesi, İncirli Mahallesi, 255 nolu parsel üzerinde “Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu” yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 21/07/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı