Nazım İmar Planı (Suruç/Aligör Mahallesi)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi, Aligör Mahallesi 393 parsel numaralı taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonunun" İmar Planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 235 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 12/07/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı