İmar Planı Değişikliği (Karaköprü/Mehmetçik Mahallesi)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 811 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK) nun 24.05.2017 tarih ve 2017/33 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 12/06/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı