İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (Akçakale)

İ L A N
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Akçakale İlçe Merkezi ile ilgili hazırlanmış 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 81 sayılı kararı ile onaylanmış ve imar planına askı sürecinde itirazlar yapılmıştır. İtirazlar doğrultusunda 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tekrar değerlendirilerek 18.05.2017 tarih ve 238 sayılı karar ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.Maddesi gereğince İlave Revizyon Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 23/05/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı