Mayıs-2017 Meclis Kararları Özeti

Toplantı Tarihi  15 Mayıs Pazartesi 2017
Toplantı Saati  14:00
Birleşim  5 BİRLEŞİM
İlgili Kurum  
Açıklama  

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MAYIS-2017 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ  Başkanlığında 15.05.2017 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

191 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı kesin Hesabı ve Kesin hesap Cetvellerinin incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

192 Nolu Karar: ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2016 yılı kesin Hesabı ve Kesin hesap Cetvellerinin incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

193 Nolu Karar:  4646 Sayılı Doğal Gaz piyasası Kanununun 4.maddesinin dördüncü fıkrasının (g)bendi ve Doğal Gaz piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70.maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Şanlıurfa İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aksa Şanlıurfa Doğalgaz dağıtım A.Ş’nin dağıtım bölgesine Birecik Belediyesinin dâhil edilmesi.

194 Nolu Karar: Belediyemizin işlettiği Karaköprü ilçesi Kaşmer dağı mevki Mehmetçik köyü sınırlarında bulunan bazalt kırma ve eleme tesisimizin belediyemiz şirketi olan BELTAŞ’a devredilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 16.05.2017 tarihinde, 2. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

195 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan Engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

196 Nolu Karar: Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Engelli ve Yaya Geçitlerine parkların engellenmesi ile ilgili raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

197 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan Haşere ve Vektörler ile ilgili ilçelerde yapılan çalışmalar ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 17.05.2017 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

198 Nolu Karar:  İlimiz Harran ilçesi Akçıl mahallesinde bulunan Küme evler olarak isimi geçen yerin yeterli açık adresi bulunmadığından Hasanoğulları isminin verilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulune,

199 Nolu Karar: Kültür, sanat ve eğitim dünyasına büyük katkılar sağlayan, ilimizin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan Ahmet BİNER, Mehmet Hulusi ÖCAL ve Mehmet GÖNCÜ isimlerinin İlimiz cadde veya sokaklara verilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

200 Nolu Karar:   İlimiz kent estetiği dokusunun bozulmaması ve geçmişe ait tarihi yapıların korunması amacıyla yapılması gereken çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Şanlıurfa Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

201 Nolu Karar: İlimizde yetişen isot, domates, patlıcan, nar vb. gibi İlimize ait ürünlerin tescil işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

202 Nolu Karar: İlimizdeki toplu taşıma araçlarında kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Ulaşım Komisyonu ile Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

203 Nolu Karar Başka illerde ve iklimlerde yetişen ürünlerin araştırılarak İlimiz toprağına uyumlu ve yüksek verim alınabilecek olanların tespitinin yapılarak ilimizde yetiştirilmesi konusunda gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

204 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve yeşil Şanlıurfa ile ilgili ağaçlandırma çalışmalarının araştırılması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

205 Nolu Karar: İlimizde Engelli Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

206 Nolu Karar: Osmanlıdan kalan Türk kültürünü, Suudi Arabistan’daki Osmanlı izlerini yerinde araştırıp Kültür ve Turizm Komisyonun yapacağı kitapçıkta yer verilmesi ile ilgili çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

207 Nolu Karar: Harran İlçesine bağlı Savacık Mahallesinde bulunan Küme evlerinin yeni sokak ismi olarak Gündoğdu Sokağı isminin verilmesi için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

208 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 18.05.2017 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

209 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Narlıkuyu Mahallesi mülkiyeti Karaköprü belediyesine ait Ada no: 2517,  Parsel no: 7'de kayıtlı alan üzerinde "Dini Tesis Alanı" yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

210 Nolu Karar:   İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi 1784 nolu ada içerisinde yer alan ve mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 2015/696 esas no ve 2017/69 karar nolu kararı ile iptal edilmesi nedeniyle alanın 'Eğitim Tesis Alanı (Anaokulu) olarak düzenlenmesinin kabulüne,

211 Nolu Karar:    İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi Ada no:3334, Parsel no:16'da kayıtlı alan üzerinde "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Minimum TAKS değeri:0.12 olan adanın TAKS:0.10" koşullarında düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifindeki TAKS:0,10 ibaresinin iptal edilerek mevcut imar planı koşullarına dönüştürülerek değiştirilmesinin kabulüne,

212 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Büyükördek Mahallesi parsel no: 336'da kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

213 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi Parsel: 632'de kayıtlı alan üzerinde onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde 5 metrelik yaya yollarının 7 metre olarak düzenlenerek değiştirilmesinin kabulüne,

214 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Parsel no: 300'de kayıtlı ve "Üniversite Alanı" olarak planlı alanın "Kamu Hizmet Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)" olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 328 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

215 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi Ada no: 5575 Parsel no: 101-102-103-104-105-106-107-110-111-112-113-114-115 ve 116'da kayıtlı alan üzerinde mevcut planda "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Soyal-Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

216 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Çiçektepesi Mahallesi ada no: 105, parsel no: 4, 5, 6, 7 ve ada no: 106 parsel no: 2, 3, 4'de kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

217 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada no.1159 Parsel no 2, 7 ve 9'da kayıtlı alan üzerinde "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanın "Konut+Ticaret" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

218 Nolu Karar: Şanlıurfa İli Abide Kavşağı ile GAP havalimanı arasında Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun imar planı bulunmayan kısmının imar planına işlenmesi amacıyla hazırlanmış olan, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

219 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi ada no: 763 parsel no: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 'da kayıtlı ve "Emsal: 1.50 Ayrık Nizam 5 Kat" olarak planlı alanın "Emsal: 1.50 Ayrık Nizam 8 Kat" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

220 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Veysel Karani Mahallesi Ada no:2214 Parsel no:4'de kayıtlı alan üzerinde "Özel Eğitim Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alanı(Anaokulu)" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

221 Nolu Karar: İlimiz Birecik İlçesi Almaşar Mahallesi parsel no: 591'de kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

222 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yanıkçöğür Mahallesi parsel no:251'de kayıtlı alan üzerinde 22.09.2016 tarih ve 441 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile  "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" olarak onaylanmıştır. Ancak ekli krokide belirtildiği üzere A kısmının gölgelenmesi nedeni ile Nazım İmar Planının İptaline B ile belirtilen Alanın "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

223 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2015 tarih ve 579 sayılı kararı ile onaylanan Dağeteği Bölgesi 1/5000 Ölçekli 2. Etap Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanmış ve 20.02.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu 1/1000 Ölçekli 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planlarına 1 aylık askı sürecinde 19 adet itiraz edilmiştir. İmar planı değişikliğine yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup;  tüm itirazların reddedilmesinin kabulüne,

224 Nolu Karar:   İlimiz Karaköprü İlçesi Güllübağ Mahallesi Parsel no: 1687’de kayıtlı alan üzerinde Mevcut Planda "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Tesis Alanı (Özel Eğitim Tesis Alanı)" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

225 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi parsel no: 486 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

226 Nolu Karar:  İlimiz Karaköprü İlçesi Bölücek Mahallesi parsel no:70'de kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

227 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Bölücek Mahallesi parsel no: 71'de kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

228 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 Ada, 1 Nolu parsel üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

229 Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi 173 nolu parsel (toplulaştırma sonucu Parsel no: 220) üzerinde Güneş Enerji Santrali (Enerji Üretim Alanı) yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

230 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Ada no: 2269 Parsel no: 8'de kayıtlı alan üzerinde mevut imar planında "Ayrık Nizam 5 Kat ve Taks: 0.35, Kaks: 1.75" yapılaşma koşullarında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Ayrık Nizam 7 kat ve Taks: 0.25 Kaks: 1.75" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

231 Nolu Karar:  İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada no:21, Parsel no: 24’de kayıtlı alan üzerinde mevcut planda “Askeri Alan” olarak planlı alanın “Kamu Hizmet Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, oy birliği ile kabul edildi.

232 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi sınırları içerinde bulunan Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü ile Abide Kavşağı arasındaki yol güzergahının imar planı bulunmayan kısmının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

233 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ile Evren Sanayi Sitesi arasındaki yol güzergâhının imar planı bulunmayan kısmının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

234 Nolu Karar: İlimiz Harran İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

235 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi, Aligör Mahallesi 393 parsel numaralı taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonunun" İmar Planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

236 Nolu Karar: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Siverek İlçesi Hacıömer Mahallesi 134 ada, 4 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde ve yürürlükteki İmar Planında “Konut+Ticaret Alanı” olarak planlı taşınmazın, “Kamu Hizmet Alanı (Öğretmen Evi)” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

237 Nolu Karar: İlimiz Halfeti İlçesi, Saylakkaya Mahallesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 259 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış ve Halfeti Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

238 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçe Merkezi ile ilgili hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı yapıldığına dair, 17.02.2017 tarih ve 81 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanıp ilana çıkarılan İlave Revizyon Nazım İmar Planı 1 (Bir) aylık askı süresi dolmuş olup; bu süre içinde İl Emniyet Müdürlüğü’nün 15.03.2017 tarih ve 81720-90 sayılı yazısı, Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 10.03.2017 tarih ve 71 sayılı yazısı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih ve E.117744 sayılı yazısı ve 5 şahıs dilekçesi (Durrişehvar RASTGELDİ, Alev KÜRKÇÜOĞLU, Münir KÜRKÇÜOĞLU, Kadir AVCI ve Müslüm Necmettin KÜRKÇÜOĞLU) ile itiraz edilmiştir. Yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup;

  1. İl Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itiraz 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ölçeği sürecini ilgilendirdiğinden reddi,
  2. Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yapmış olduğu itirazda belirtilen Bakanlar Kurulu onaylı alan, Akçakale İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı sınırlarında değiştirilmesi,
  3. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu itirazda belirtilen Gar Sınırının Akçakale İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Plana eklenmesi,
5 şahıs dilekçesi ile yapılan itirazda imar dışında olan 123/1 ve 123/2 parsellerin plan onama sınırları dışında olduğundan imara dahil edilmesi talebinin reddi, olarak Akçakale İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının değiştirilmesinin kabulüne,

239 Nolu Karar: Esra Güler ASLAN İmar ve Bayındırlık komisyonu üyeliğinden istifa etmesi sonucu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonunda İbrahim ACIOĞLU’nun seçilmesinin kabulüne,

240 Nolu Karar: 2006 yılında çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Adres ve Yönetmeliğine göre Türkiye genelinde Numarataj sistemine geçildiğinden ana artel (iki mahalle arasındaki sınır) hariç diğer sokaklara numara verilmesi uygun görüldüğünden Halfeti İlçesi Şimaliye Mahallesinde bulunan yeni açılan yol sokak vasfında olduğundan Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından mahalledeki en son sokak numarasından sonra gelen sokak numarasının verilmesinin kabulüne,

241 Nolu Karar: 2017 yılında teknik incelemelerde bulunmak üzere Meclis Üyeleri Ali SAMAR, Cumali KARAVAR, Aydın YENER, Hadi DİKEN, Esra Güler ASLAN, Yakup YILDIZ, Kamil Nazım KANKILIÇ’ın Malezya ve Singapur yurtdışı programlarına gitmeleri, gidiş-geliş, konaklama, yol ve harcırahlarının belediye bütçesinin ilgili tertibinden karşılanması, iş ve işlemlerin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 22.05.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

ŞUSKİ GENEL KURULU

08 Nolu Karar: Şuski Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Alt Yapı Katılım Bedeli Hesaplanan Q300 Çaplı Boru Maliyeti (K Katsayısı) tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değiştirilerek uygun görülen yeni şekliyle uygulanmasının kabulüne,

09 Nolu Karar: ŞUSKİ (Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının kabulüne,        

10 Nolu Karar: ŞUSKİ (Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne,

Karar verilmiştir.

Haziran Ay’ı Meclis Toplantısı 12/06/2017 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı