Nazım İmar Planı (Haliliye/Çiçektepesi Mahallesi)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Çiçektepesi Mahallesi Ada No: 105 Parsel No:4,5,6,7 Ve Ada No: 106 Parsel No:2,3,4'de kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım îmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 216 sayılı karan ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 26/05/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı