Nazını İmar Planı Değişikliği (Karaköprü/Narlıkuyu Mahallesi)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Narlıkuyu Mahallesi Ada no:2517 Parsel no:7'de kayıtlı alan üzerinde "Dini Tesis Alanı" yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 209 sayılı karan ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/05/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı