Nazım ve Uygulama İmar Planı

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şanlıurfa İli, Abide Kavşağı ile GAP havalimanı arasında Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun imar planı bulunmayan kısmının imar planına işlenmesi amacıyla hazırlanmış olan, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 218 sayılı karan ile onanmıştır.

3194 sayılı imar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım imar Planı ve Uygulama imar Planı, imar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropoliten Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/05/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı